LEDARSKAP • KOMMUNIKATION • INKLUDERING

Ali Ravan

Hur kan jag hjälpa er?

Inkludering handlar om att skapa en miljö där alla känner sig välkomna, respekterade och värdefulla – oavsett bakgrund, erfarenhet och egenskaper. Låt oss gå från teori till praktik tillsammans.

Genom att dela mina erfarenheter, framgångar och motgångar strävar jag efter att inspirera lyssnarna att ta aktiva steg mot att utvecklas i sina egna professionella roller.

Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Ali Ravan

Ali Ravan

Vad andra säger om Ali…

Hur kan man jobba med inkludering och ledarskap i praktiken? Ibland kan det vara svårt men ofta är det enkelt. Låt mig berätta varför det börjar med ett “Hej”.