Vad innebär inkludering i praktiken?

Med hjälp av tänkvärda exempel, erfarenheter från verkligheten och ögonöppnande övningar skapar vi en gemensam grund till vad inkludering är i praktiken. Genom workshop/ interaktiv föreläsning tar vi oss igenom hur ni kan arbeta vidare med dessa viktiga frågor i er organisation för att nå era mål.

Inkludering i praktiken innebär att skapa och upprätthålla en miljö där alla människor känner sig välkomna, respekterade och representerade. Det handlar om att främja jämställdhet och jämlikhet genom att aktivt inkludera och involvera alla individer, oavsett deras bakgrund, egenskaper eller identitet. Första steget är att säga hej!

Efter vår workshop kommer du fått…

  • Råd kring hur ni kan utveckla och implementera inkluderande kommunikation såväl internt som externt. Exempelvis i kampanjer, event och Employer Branding projekt.

  • Ökad förståelse för hur du och din organisation kan arbeta för att visa respekt och öppenhet för olikheter och unika perspektiv.

  • Insikter om hur ni skapar en atmosfär där alla känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter och erfarenheter utan rädsla för diskriminering eller fördomar.

  • Vägledning i hur ni kan arbeta för att ge alla lika möjligheter att delta och bidra, samt skapa en kultur där olika röster hörs och värdesätts.

Praktisk information

Tid: Normalt ca 2-4h workshop/ interaktiv föreläsning, vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er.

Plats: Sverige, exakt plats enligt era önskemål.

Språk: Svenska.

Pris: Upplägg och utformning anpassas för att passa storlek på grupp, deltagare och organisation, därför lämnas prisuppgift på förfrågan.

Hur kan man jobba med inkludering och ledarskap i praktiken? Ibland kan det vara svårt men ofta är det enkelt. Låt mig berätta varför det börjar med ett “Hej”.