Vad är Utvecklande Ledarskap?

Utvecklande ledarskap (UL) är en kvalitetssäkrad utbildning som bygger på många års svensk och internationell forskning. Det är den ledarskapsmodell som har visat sig ha den mest påtagliga påverkan på organisatoriska resultat och som forskarna anser bäst kunna möta de nya generationernas krav på ledarskap.

Kursen är uppdelad i tre delar. I den första delen kommer du att studera teorier om Utvecklande Ledarskap. Med den kunskapen som grund kommer du sedan att använda feedback från dina medarbetare och dina egna mål för att skapa en personlig utvecklingsplan.

Därefter kommer du att arbeta självständigt med din personliga utvecklingsplan under cirka två månader. Kursen avslutas med en fördjupningsdel där du kommer att fördjupa dig i ledarskapsteorier och revidera din utvecklingsplan.

Vad kommer du lära dig i kursen?

  • Hur du själv agerar som ledare och hur utvecklande ledarskap fungerar.

  • Hur du stärker medarbetarnas inre motivation för att gemensamt nå organisationens mål och uppnå ökad effektivitet.

  • Du kommer att få konstruktiv återkoppling på ditt eget ledarskap.

  • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga.

  • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap.

  • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare.

Praktisk information

Tid: Utvecklande ledarskap är en utbildning som hålls under tre heldagar, samt ett uppföljningstillfälle efter ca två månader. Totalt fyra tillfällen (3+1 dagar).

Plats: Sverige, exakt plats enligt era önskemål.

Språk: Svenska.

Pris: Upplägg och utformning anpassas för att passa storlek på grupp, deltagare och organisation, därför lämnas prisuppgift på förfrågan.

Övrigt: Kursen genomförs med två utbildade handledare som är licensierade av Försvarshögskolan. Efter avslutad kurs kommer du att få en detaljerad dokumentation av utbildningen tillsammans med ett utbildningsintyg.

Hur kan man jobba med inkludering och ledarskap i praktiken? Ibland kan det vara svårt men ofta är det enkelt. Låt mig berätta varför det börjar med ett “Hej”.